Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 21ης Δεκεμβρίου 2019, στήν αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Κομοτηνῆς πραγματοποιήθηκε ἡ Χριστουγεννιάτικη ἑορτή τῶν κατηχητικῶν συνάξεων τῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν: τοῦ τε Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῆς Ἐκτελεστικῆς Γραμματέως τῆς Περιφερείας Α.Μ.Θ., Ἀντιδημάρχων καί Δημοτικῶν Συμβούλων τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, Ἐκπαιδευτικῶν καί νέων.

Οἱ παριστάμενοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά θαυμάσουν τά ἀπό πάσης ἑπόψεως ἄψογα προετοιμασμένα παιδιά, τά ὁποῖα ἀπέδωσαν ἀποσπάσματα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἑορτῆς, καθώς καί κέιμενα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας σέ μορφή διαλόγων. Ἐπίσης, ἡ νεανική χορωδία, συνοδευομένη ἀπό μουσικά ὄργανα, ὑπό τήν διεύθυνσι τοῦ κατηχητοῦ Χρήστου Ἀραμπατζόγλου ἀπέδωσε ὕμνους καί κάλαντα τῆς περιόδου.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τά παιδιά πού προσέρχονται στίς νεανικές συντροφιές-κατηχητικές ὁμάδες, τά συνεχάρη γιά τήν προετοιμασία καί ἀπόδωση τῶν ὕμνων καί τῶν κειμένων καί μάλιστα ἀπό στήθους καί τά προέτρεψε νά συνεχίσουν τόν ὡραῖο ἀγῶνα τους, γιατί τώρα χτίζουν τό καλύτερο αὔριο μέ θεμέλιο τόν Ἰησοῦ Χριστό. Δέν παρέλειψε δέ νά ἐκφράσῃ εὐχαριστίες πρός τούς Ἐφημερίους  ἀμφοτέρων τῶν Ἐνοριῶν, τούς Κατηχητές, καί ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στήν προετοιμασία γιά τή διοργάνωση καί συνέβαλαν στήν ἐπιτυχία αὐτή, ἐνῶ εὐχήθηκε πατρικῶς γιά τίς ἐγγίζουσες ἑορτές τῆς Θείας Ἐπιφανείας καί τό ἐπί θύραις Νέο Ἔτος.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως