ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
  • Πέμπτη,30-01-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό

Πρωΐ               Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου ἐν

συνεχείᾳ θά προστῇ τῆς ἀρτοκλασίας δεόμενος ὑπερ ὑγιείας καί

προόδου τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων ἐν τοῖς

ἐκπαιδευτηρίοις τῆς Ἐπαρχίας ἡμῶν, ἀλλά καί τοῦ μνημοσύνου

ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν Εὐεργετῶν καί Διδασκάλων τῆς Παιδείας

τοῦ Γένους ἡμῶν.

 

 

  • Παρασκευή,31-01-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

6:00 μ.μ.                 ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν  πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό

Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς.

 

 

  • Σάββατο,01-02-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ-

Πρωΐ                ρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Ἐβρένου.

 

 

  • Κυριακή,02-02-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό

Πρωΐ                Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς.

 

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως