ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

 
 
 
  • Παρασκευή,06-03-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

12:00 π.μ.              ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπερ-

αγίαν Θεοτόκον στό Παρεκκλήσιον τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου

Κομοτηνῆς «Σισμανόγλειο».

 

  • Παρασκευή,06-03-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

  5:00 μ.μ.              ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπερ-

αγίαν Θεοτόκον στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης

Βαθυρρύακος.

 

  • Παρασκευή,06-03-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

  7:00 μ.μ.              ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπερ-

αγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

 

  • Σάββατο,07-03-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Κοιμη-

Πρωΐ                τηριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς, ὅπου θά ἀναπέμψῃ

ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν διατελεσάντων

Δημάρχων, ὡς καί πάντων τῶν ἀναπαυομένων ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ

τῆς πόλεως.

 

  • Κυριακή,08-03-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Καθε-

                        Πρωΐ               δρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

 

 

  • Κυριακή,08-03-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν

6:00 μ.μ.           ἀκολουθίαν τοῦ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ τῆς στόν Ἱερό Ναό

τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου

θά ὁμιλήσῃ ὁ προσκληθείς Ἀρχιμανδρίτης Τύχων, Καθηγούμενος

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος θά

ἀναπτύξῃ τό θέμα: «Ὀρθοδοξία καί ἀληθινή ψυχική ὑγιεία».

 

 

 

  • Τετάρτη,11-03-2020: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουρ-

6:00 μ.μ.           γίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου

Γεωργίου Κίρκης.

 

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως