ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3013 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ