ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΟΥΛΟΥΘΙΑΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 
 
 

Κατόπιν τῶν ἐπιβληθέντων περιοριστικῶν μέτρων ἀναστολῆς τῶν ἀκολουθιῶν καί τῶν Θείων Λειτουργιῶν διά τήν προστασίαν τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον τήν ἑσπέραν ἑκάστης Παρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς περί ὥραν 7:00 μ.μ., τήν δέ πρωΐαν τῆς Κυριακῆς περί ὥραν 7:00 π.μ., θά ἀναμεταδίδωνται ζωντανά τόσον ὑπό τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς πού ἐκπέμπει στούς 95,8 μεγακύκλους τῶν FM, το ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ ΕΡΤ Κομοτηνῆς στούς 98,1 μεγακύκλους τῶν FM, καθώς καί τηλεοπτικῶς ὑπό τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ Κανάλι Ροδόπης Α.Μ.Θ. καί μέσω Facebook.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως