ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «GRAND MAΣΟΥΤΗΣ» Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Ὃσοι εἶναι δικαιούχοι ἀποδέκτες δεμάτων τροφίμων καί εἶναι ἐνταγμένοι στό πρόγραμμα πού στηρίζεται ἀπό τόν Φιλανθρωπικό  Ὀργανισμό  τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν σέ συνεργασία μέ τήν Ἐπιχείρηση «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» καί τήν Ἱερά Μητρόπολη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς,  λόγω τῆς πανδημίας τοῦ κορωναιοῦ, ἀπό τήν 13η Ἀπριλίου ἐ.ἒ. μποροῦν νά παραλαμβάνουν τά ἐν λόγω τρόφιμα ἀπό το κατάστημα «GRAND  Mασούτης  553», το ὁποῖο εὐρίσκεται στό 2ο χλμ. Κομοτηνῆς – Ἀλεξανδρούπολης τίς ἡμέρες λειτουργίας τοῦ καταστήματος,  τίς ὧρες 7.00-9.00 π.μ. καί 7.00-9.00 μ.μ.

Ἡ παραλαβή αὐτῶν θά γίνεται ἀπό τους δικαιούχους μέ τήν ἐπίδειξη τῆς ἀστυνομικῆς τους ταυτότητος ἢ στήν περίπτωση που ἀδυνατοῦν νά παραλάβουν οἱ ἲδιοι, τότε μπορεῖ ἀντ΄αὐτῶν νά παραλάβει τά τρόφιμα ἐκπρόσωπός τους φέροντας μαζί του τήν προσωπική του ἀστυνομική ταυτότητα καί ταυτοχρόνως ἀκριβές ἀντίγραφο τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητας τοῦ δικαιούχου.

Ἡ παραλαβή τῶν τροφίμων θά πραγματοποιεῖται ἀπό τό συγκεκριμένο κατάστημα  κατά τούς μῆνες  Ἀπρίλιο, Μάιο καί Ἰουνίο.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως