ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ»

 
 
 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

«ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ»

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος πραγματοποιήθηκαν τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 29ης Ἰουνίου ἐ.ἔ, οἱ ἀπολυτήριες, πτυχιακές καί διπλωματικές, ἐξετάσεις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς «ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ».

Στίς ἐξετάσεις ἔλαβαν μέρος καί ἀπέκτησαν τόν ἀντίστοιχο τίτλο, τοῦ Διπλώματος ἤ τοῦ Πτυχίου, ὡς ἑξῆς:

  • Παρασκευαΐδης Παρασκευᾶς, Δίπλωμα,
  • Παπακωσταντίνου Χρίστος , Δίπλωμα
  • Ζαφειριάδης Ζαφείρης, Πτυχίο,
  • Ἀθανασιάδης Μιχαήλ, Πτυχίο,
  • Κοντακτσής Παναγιώτης, Πτυχίο,
  • Δοξακίδης Δημήτριος, Πτυχίο,

 

Ἡ Ἐπιτροπή ἁπαρτιζόταν ἐκ τῶν: 1) Σάββαν Παρασκευαΐδην, Διευθυντή τῆς Σχολῆς, ὡς Πρόεδρον, 2) Μαργαρίτην Ἀστεριάδην, 3) Ἀθανάσιον Ξενούδην, 4) Ἄρην Στάμον, 5) Δημήτριον Χριστοδούλου καί 6) Γεώργιον Χατζόπουλον, ἅπαντας Καθηγητάς, ὡς Μέλη.

 

Ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς συνεχάρη τούς ἐξετασθέντας, ὑπενθύμισε δέ ὅτι στόχος τῆς Σχολῆς διά τῶν εὐχῶν τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Παντελεήμονος εἶναι νά ἀποφοιτοῦν ἱεροψάλτες μέ γνώσεις, ἱεροπρέπεια καί ἦθος, οἱ ὁποῖοι θά διακονήσουν μελλοντικά τά ἱερά ἀναλόγια τῆς Μητροπόλεώς μας καί κυρίως τῆς ὑπαίθρου.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως