• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου

    • Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Θεοτόκου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72ᾳ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020-2021

 
 
 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  72

Πρός

τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀδελφοί καὶ τέκνα μου ἀγαπητά,

Σύμφωνα μὲ τὴν προτροπήν τοῦ Κυρίου «πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῆ κτίσει» (Μαρκ. 16, 15), ἡ διακονία τῆς κατηχήσεως τῶν ἀνθρώπων εἶναι κύριο μέλημα ἁπάντων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν.

Κάθε χρόνο, μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ξεκινᾶ καὶ ἡ λειτουργία τῶν κατηχητικῶν σχολείων τῆς Ἐκκλησίας. Ἐφέτος ἡμερομηνία ἐνάρξεως ὁρίσθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ σημερινή Κυριακή, 11η Ὀκτωβρίου.

Πρωταρχικός καὶ προφανής στόχος τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου εἶναι ἡ ἐπικοινωνία καὶ ἡ γνωριμία τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων μας μὲ τὸν Χριστό καὶ ἡ συμμετοχή τους στὴν λατρευτική καὶ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Καθώς ἐπίσης ἡ διαμόρφωση τοῦ ἤθους καὶ τοῦ χαρακτῆρος τους, καὶ ἡ ἐμπέδωση ἀξιῶν ὅπως τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς συναλληλίας καὶ τῆς ὑπευθυνότητος.

Ἰδιαιτέρως σήμερα, σὲ μία κοινωνία ὅπου εἶναι αἰσθητή ἡ προσπάθεια ἀποχριστιανοποιήσεώς της καὶ ἡ ἀπαξίωση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ εὐθύνη κατηχήσεως τῶν παιδιῶν μας βαρύνει ὅλους μας, Κληρικούς, Γονεῖς καὶ Διδασκάλους. Ὁ καθένας ἀπό τὸ δικό του μετερίζι ˙ οἱ Κληρικοί ἀπό ἄμβωνος, κηρύττοντας τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, οἱ Γονεῖς, μέσα ἀπό τὸ οἰκογενειακό περιβάλλον, μεταδίδοντας στὰ παιδιά τὶς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις, τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῶν προγόνων μας καὶ οἱ Διδάσκαλοι, συμβάλοντας στὴν διάπλαση φιλοχρίστων καὶ φιλανθρώπων χαρακτήρων.

Γνωρίζω ὅτι οἱ ὑποχρεώσεις τῶν γονέων εἶναι πολλές, ἡ ἐναγώνια μέριμνα διὰ τὴν ἐξασφάλιση ὅλων τῶν ἀναγκαίων ἀγαθῶν στὰ παιδιά εἶναι συνεχής. Ὅμως, πατρικά σᾶς παρακαλῶ μὴν λησμονεῖτε τὴν κατά Χριστόν προκοπήν τους καὶ μείνετε ἀρωγοί καὶ συνοδοιπόροι στὴν προσπάθεια αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σᾶς εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη κατηχητική χρονιά! Ὁ Κύριός μας νὰ φωτίζῃ τίς καρδιές σας, νὰ ἀνοίγῃ τά μάτια τῆς διανοίας σας γιά τήν κατανόηση τῶν κηρυγμάτων Του ὥστε νά πράττουμε στήν καθημερινή μας ζωή ὅσα εἶναι εὐάρεστα σέ Ἐκεῖνον.

 

Εὐχέτης πρὸς Κύριον πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ