ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τήν πρωίαν τῆς Δευτέρας, 15ης Φεβρουαρίου ἐ.ἒ., ἐξεδήμησε πρός Κύριον πλήρης ἡμερῶν ὁ μακαριστός ἤδη Ἱερεύς Βασίλειος Κιρκινέζης, ὁ ὁποῖος διηκόνησε ἐπί τεσσαρακονταπενταετία καί πλέον τό ἱερόν θυσιαστήριον μετά ζήλου καί προθυμίας εἰς τήν Ἐνορίαν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θά ψαλῇ τήν 12ην μεσημβρινήν τῆς Τρίτης, 16ης Φεβρουαρίου 2021, εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σαππῶν.

 

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἄς ἔχωμεν τήν εὐχήν του!

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως