ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 
 
 

Τὴν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 9ης Ἀπριλίου 2021, ὁ Ὑφυπουργός Παιδείας κ. Ἄγγελος Συρίγος, ἐπεσκέφθη τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Κατά τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεως ἀνεπτύχθησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Περαιούσης τῆς συζητήσεως, ὁ Σεβασμιώ­τατος εὐχαρίστησε τόν κ. Ὑπουργό διὰ τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ τοῦ προσέφερε ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον πρόσφατες ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.