ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ««ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Διαβούλευση επί των δυνατοτήτων και των λειτουργικών προδιαγραφών της πράξης με τίτλο: ««ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»Τίθεται σε διαβούλευση από σήμερα και έως 07.05.2021 και ώρα 23:59, το τεύχος διακήρυξης που αφορά στις υπηρεσίες με τίτλο: ««ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».Οι εν λόγω υπηρεσίες πρόκειται να συμπεριληφθούν σε πρόταση που θα υποβάλλει η Ι.Μ.Μ.Κ. στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και κωδικό αριθμό 03, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο»).Εφόσον η πρόταση εγκριθεί, οι εν λόγω υπηρεσίες θα ανατεθούν δυνάμει του νομικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2019).Το σχετικό τεύχος διακήρυξης διατίθεται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το ανακτήσουν από την ιστοσελίδα της Ι.Μ.Μ.Κ. https://immaroniaskomotinis.gr/ και να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση immkom@otenet.gr, έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Για να Διαβάσετε το τεύχος διακήρυξης πιέστε ΕΔΩ

Εκ τς Ιεράς Μητροπόλεως