ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

 
 
 

Σήμερα Δευτέρα, 6-9-2021, ἐπεσκέφθησαν τὸν Σεβασμιώ­τατον Μητροπολίτην μας ὁ συγγραφέας καὶ πολύτιμος συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Δημήτριος Μαυρίδης μετά τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας τοῦ Δ. Π. Θ. κ. Γεωργίου Χρ. Τσιγάρα καὶ τοῦ παρέδωκαν τὸ δοκίμιον τοῦ πρὸς ἔκδοσιν βιβλίου μὲ τίτλο : «Ἀπό τὸν Θρίαμβο στὴν Κατα­στροφή», τὸ ὁποῖον θὰ κυκλοφορήσῃ, χάριτι Θεοῦ, εἰς τὴν ἀρχήν τοῦ ἑπομένου ἔτους καὶ εἶναι ἀφιερωμένον εἰς τὰ 100 χρόνια ἀπό τὴν Μικρασιατικήν Ἐκστρατείαν καὶ τὴν Μικρασιατικήν Καταστροφήν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.