27 Οκτωβρίου 2023

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

Στὰ πλαίσια τῶν δράσεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ περιοχή μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀστική μὴ Κερδοσκοπική Ἑταιρεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ὑλοποιοῦν τὸ Πρόγραμμα «Ἀντιμετω­πίζοντας τὴν ὑπογεννητικό­τητα», τὸ ὁποῖο ἀπευθύνεται ἀποκλειστικά σὲ ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες καὶ περιλαμβάνει ὑλική ὑποστήριξη μὲ τὴν παροχή βρεφικῶν εἰδῶν.

          Οἱ ἐνδιαφερόμενες γυναῖκες, μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται καθημερινά στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Σισμάνογλου 18, ὥρες : 09:30 ἕως 13:30) καὶ στὸν τηλεφωνικό ἀριθμό : 2531022642, τὸ ἀργότερο ἕως τὴν 20ήν Νοεμβρίου 2023.

          Ὑπεύθυνος Προγράμματος : Πρεσβύτερος Λουκᾶς Γκαβαρδίνας.