02 Ιουνίου 2024

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ

 

Σήμερα  Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, 2 Ἰουνίου ἐ. ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε στόν Ἱερό Μητροπολι­τικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς Καθηγητές καὶ Φοιτητές τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τοὺς ξενάγησε στοὺς χώρους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τοὺς μίλησε γιὰ τὴν ἱστορία του καὶ γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τῶν ἐργασιῶν ἀνακαινίσεως καὶ συντηρήσεως αὐτοῦ.

          Ἐπίσης τοὺς ἐνημέρωσε γιά τό πνευματικό, κοινωνικό καὶ φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἀκριτικῆς καί εὐαισθήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τοὺς παρέθεσε γεῦμα.

          Τέλος εὐχήθηκε σὲ ὅλους ὑγεία καὶ κάθε καλό στὴ ζωή τους.