05 Ιουλίου 2024

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

 

Τά ψαράκια, τά χταποδάκια καί ἂλλα πολύχρωμα ζῶα τῆς θάλασσας κατασκεύασαν καί ζωγράφισαν τά παιδιά τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ τή βοήθεια τῶν ἀγαπημένων τους δασκάλων .