ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων (κατὰ κόσμον Σταῦρος) Μουτάφης ἐγεννήθη τό 1970 εἰς Καβάλαν.

Ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Καβάλας.  Πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν (1991), τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994).

Τό 2006 ὁλοκλήρωσε τὰς μεταπτυχιακὰς σπουδάς του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος τό 1996.

Διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου (1996-2013) καὶ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀρχαγγελιωτίσσης Ξάνθης.

Συνέγραψε μελέτας εἰς αὐτοτελῆ ἔργα καὶ συλλογικοὺς τόμους. Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς  ἐχειροτονήθη τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου 2013.