Ι.ΜΗΤΡ. Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ι.ΜΗΤΡ. Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Διεύθυνση: Κομοτηνή 69100
Τηλέφωνο: 2531022827

Εφημέριος: Πρωτ. Βασίλειος Χαδήρογλου,Πρωτ. Δημήτριος Βασιλειάδης
& Πρωτ.Παρασκευάς Παρθένης

 Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Κομοτηνή 69100
Τηλέφωνο: 2531022609

Εφημέριος:Πρωτ. Γεώργιος Παπαβέργος, Οικ.Λουκάς Γκαβαρδίνας  &  Διακ.Αρσένιος Βασιλείου


Ι.ΚΑΘ. Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ι.ΚΑΘ. Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Διεύθυνση:Κομοτηνή 69100
Τηλέφωνο:2531024457

Εφημέριος:Πρωτ.Χρυσοβαλάντης Δήμου

Οικ.Σπυρίδων Οικονόμου.Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Διεύθυνση:Κομοτηνή 69100
Τηλέφωνο:2531037179

Εφημέριος: Αρχ. π. Γρηγόριος Βουλγαρέλης 

 

 Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Κομοτηνή 69100
Τηλέφωνο: 2531024510

Εφημέριος: Πρωτ. Ιωάννης Μακίδης & Πρωτ. Αργύριος Καϊμακάμης

Ι.Ν. ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ι.Ν. ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Κομοτηνή 69100
Τηλέφωνο:2531022640

Εφημέριος:Αρχ. π. Συμεών Γαβράς & Πρωτ. Αναστάσιος Πούλιος

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διεύθυνση: Κομοτηνή 69100 
Τηλέφωνο: 2531026909

Εφημέριος: Αρχιμ. π. Αλέξανδρος Γκατζής

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Διεύθυνση: Αγ. Θεόδωροι 69100
Τηλέφωνο:

Εφημέριος π. Κωνσταντίνος Δαβάνης