Ι.Ν. ΠΑΜΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ

Ι.Ν. ΠΑΜΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ

Διεύθυνση:Αδριανή Ν. 69100
Τηλέφωνο:2531031831

Εφημέριος: Οικον. Ιωάννης  Μηνόπουλος

Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ

Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ

Διεύθυνση:Αετόλοφος 69300
Τηλέφωνο:2532052218

Εφημέριος:  ΟικονΓεώργιος Γιουρτσίδης

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΑΔΩΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΑΔΩΝ

Διεύθυνση:Αμαξάδες 69200
Τηλέφωνο:2534031389

Εφημέριος: Πρεσβ. Ηλίας Γουλής

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΦΙΩΝ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΜΦΙΩΝ

Διεύθυνση:Άμφια 69300
Τηλέφωνο:

Εφημέριος: Οικον. Δαλαχούδης Γεώργιος

Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ

Ι.Ν. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ

Διεύθυνση:Αετοκορυφή 69300
Τηλέφωνο:2533031294

Εφημέριος: π. Αρίσταρχος Καρβουνιάρης

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΙΓΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση:Αίγειρος 69100
Τηλέφωνο:2531097386

Εφημέριος: Πρωτ. Ιωάννης Δίγκας

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

Διεύθυνση:Αμβροσία 69100
Τηλέφωνο:2531072766

Εφημέριος: π. Μενέλαος Λύκογλου

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Διεύθυνση:Ανθοχώριον 69100
Τηλέφωνο:2531035728

Εφημέριος: Οικον. Σαρίδης Τιμόθεος