Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

Διεύθυνση: Καλλίστη Ν. 69100
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: Πρεσβ. Ιωάννης Δημητρόπουλος

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΖΑΡΙ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΖΑΡΙ

Διεύθυνση: Κίζαρι 69300
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: Πρωτ. Χρήστος Γαραγάνης

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ

Διεύθυνση: Κόσμιον 69100
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: Αρχιμ. Οικουμένιος Μαρκόπουλος

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤ/ΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤ/ΝΟΣ

ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ

Διεύθυνση: Κρανοβούνιον Μικρό 69100
Τηλέφωνο: 2531029550

Εφημέριος: Πρεσβ. Κυριάκος Αρσένογλου

Ι.Ν. ΜΕΤ/ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

Ι.Ν. ΜΕΤ/ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

Διεύθυνση: Καρυδιά 69100
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: Πρεσβ. Ιωάννης Τρέσαλος

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΡΚΗΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΡΚΗΣ

Διεύθυνση: Κίρκη 69300
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: Πρεσβ. Αστέριος Αβραμίδης

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΩΒΥΛΗΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΩΒΥΛΗΣ

Διεύθυνση: Κρωβύλη 69300
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: Πρεσβ. Ιωάννης Καραγιαννιτσούδης

Ι.Ν. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ

Ι.Ν. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ

Διεύθυνση: Μεγάλο Κρανοβούνιον
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: Πρωτ. Πασχάλης Μολλάς