Ι.Ν. ΠΑΜΜ/ΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΛΟΦΑΡΙΟΥ

Ι.Ν. ΠΑΜΜ/ΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΛΟΦΑΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Λοφάριον 69300
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: π. Γεώργιος Γιουρτσίδης

Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Διεύθυνση: Μαρώνεια 69400
Τηλέφωνο: 2533041360

Εφημέριος: π. Ευστράτιος Στογιαννίδης

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΕΣΣΟΥΝΗΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΜΕΣΣΟΥΝΗΣ

Διεύθυνση: Μεσούνη 69100
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: Πρεσβ. Παναγιώτης Ισπικούδης

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΤΗΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΣΤΗΣ

Διεύθυνση: Μέστη 69300
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: π. Αθανάσιος Σεργκενλίδης

Ι.Ν. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ι.Ν. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διεύθυνση: Λύκειον 69300
Τηλέφωνο: 2531041460

Εφημέριος: π. Χρήστος Αλευράς

Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ι.Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Μεσοχώριον 69100
Τηλέφωνο: 2531091146

Εφημέριος: π. Βασίλειος Καμπάς

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΗΣ

Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΗΣ

Διεύθυνση: Μέσση 67063
Τηλέφωνο: -

Εφημέριος: Πρωτ. Γεώργιος Σιαφάκας

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΩΣΑΪΚΟΥ

Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΩΣΑΪΚΟΥ

Διεύθυνση: Μωσαϊκόν 69200
Τηλέφωνο: 2534022446

Εφημέριος: Πρεσβ. Παναγιώτης Κουλιουμπής