ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ

Πληροφορίες - Ιστορικό

Image

Ἡ Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου βρίσκεται ΒΑ τῆς Κομοτηνῆς στίς ὑπώρειες τῆς Ροδόπης, κοντὰ στό χωριὸ Πάνδροσος καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὴν Κομοτηνὴ 10 χλμ. περίπου. Ἡ πρόσβαση στην Ἱ. Μονή γίνεται ἀπὸ τὴν ἀσφαλτοστρωμένη ὁδὸ Κομοτηνῆς – Πανδρόσου μὲ τὴν ὁποία συνδέεται μὲ μικρὸ ἀσφαλτοστρωμένο τμῆμα. Ἡ ἳδρυσή της ὀφείλεται σὲ πρωτοβουλία τοῦ μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Μιχαὴλ Ἰγνατάκη, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς, που εἶχε ἐγκρίνει ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς Δαμασκηνὸς καὶ εἶχε παράσχει τὴν εὐλογία του ὁ Ὅσιος πατὴρ Παΐσιος Ἁγιορείτης.

 Κατόπιν αἰτήματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, παραχωρήθηκε τὸ 1997, ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας Θράκης ἔκταση 10 στρεμ. τοῦ ἀγροκτήματος Πανδρόσου καὶ τὸν ἑπόμενο χρόνο ἄρχισε ἡ ἀνέγερση τοῦ πρώτου τμήματος τῆς βορείας πτέρυγας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Οἱ σχετικὲς δαπάνες καλύφθηκαν ἀπὸ προσφορὲς εὐσεβῶν Χριστιανῶν που συγκεντρώθηκαν ἀπὸ τὴν Ἐρανικὴ Ἐπιτροπή. Τὸ ἀσφαλτοστρωμένο τμῆμα συνδέσεως τῆς Μονῆς μὲ τὴν ὁδὸ Κομοτηνῆς - Πανδρόσου, κατασκευάστηκε ἀπὸ τὸ Νομαρχιακὸ Διαμέρισμα Ροδόπης, ὁ ἀγωγὸς ὑδρεύσεως κατασκευάστηκε ἀπὸ τὸν Δῆμο Κομοτηνῆς, ἡ τηλεφωνικὴ σύνδεση ἦταν προσφορὰ τοῦ Ο.Τ.Ε. καὶ ὁρισμένες ἐπὶ μέρους ἐγκαταστάσεις ἔγιναν δωρεὰν ἀπὸ ἐργολάβους τῶν ἀντιστοίχων εἰδικοτήτων.

Τὸ πρῶτο τμῆμα τῆς βορείας πτέρυγας ἀποπερατώθηκε τὸ 2001 καὶ περιλαμβάνει: α) στό ἰσόγειο δύο μεγάλες αἴθουσες (ἡ μία χρησιμοποιεῖται προσωρινὰ μέχρι τὴν ἀνέγερση τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς ὡς Παρεκκλήσιο, ἡ ἄλλη ὡς ἀρχονταρίκι που περιλάμβανε καὶ τὴν ἔκθεση τῆς Ἱ. Μονῆς) καὶ μαγειρεῖο,  β) στόν ὄροφο, 5 κελλιὰ Μοναχῶν καὶ γ) στό ὑπόγειο, κελλιὰ φιλοξενίας, ἐργαστήρια καὶ βοηθητικοὺς χώρους. Στόν αὔλειο χῶρο ἔχουν ἀναγερθεῖ βοηθητικὰ κτίσματα, ἐνῶ στόν ὄροφο διαμορφώθηκε παρεκκλήσιο τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ.

Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀποπεράτωση ἐγκαταστάθηκε ἡ πρώτη μοναχὴ καὶ ἄρχισε ἡ λειτουργία τῆς Ἱ. Μονῆς. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2005 ἐγκαταβίωσε ἡ Ἡγουμένη μοναχὴ Ἰωάννα. Γιά τὴν ἀνέγερση τοῦ Καθολικοῦ ἐκπονήθηκε ἡ σχετικὴ μελέτη καὶ ὑποβλήθηκε ὁ σχετικὸς φάκελος γιά τὴν ἔκδοση τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας. Ἡ θεμελίωση τοῦ Ναοῦ ἔγινε στίς 21 Ὀκτωβρίου 2008 ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Δαμασκηνό. Στίς 24 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους αὐτοῦ, ἐκοιμήθη ὁ κτήτωρ τῆς Μονῆς μακαριστὸς Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαὴλ Ἰγνατάκης.

Ἡ Μονὴ πανηγυρίζει τὴν 21η Νοεμβρίου, ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου. Στό προσωρινὸ παρεκκλήσιο φυλάσσονται Ἱερὰ Λείψανα: α)τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος, β)τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως, γ)τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ, δ) μικρὰ τεμάχια Λειψάνων διαφόρων Ἁγίων καὶ ἀντίγραφο τῆς Θαυματουργῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους, που προσκομίσθηκε στήν Ἱ. Μονὴ τὴν 23η Νοεμβρίου 2014.