10 Ιουλ 2024
  «ΤΕΚΝΑ  ΦΩΤΟΣ»             Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ σήμερα τήν μνήμη τῶν ἁγίων 630 Πατέρων τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία συνῆλθε τό 451 στήν Χαλκηδόνα γιά νά διατυπώσει τό Χριστολογικό δόγμα ἐξ ἀφορμῆς τῶν αἱρέσεων καί νά διατρανώσει τήν…
03 Ιουλ 2024
  «ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» Στό κάλεσμα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ ἀναφέρεται ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή. Ὁ Κύριος «εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τόν λεγόμενον Πέτρον καί Ἀνδρέαν τόν ἀδελφόν αὐτοῦ στή θάλασσα τῆς Τιβεριάδος καί λέγει αὐτοῖς, δεῦτε ὀπίσω μου». Ὁ Χριστός…
26 Ιουν 2024
  «Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι πού σήμερα τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία ἀποτελοῦν τό μεγαλύτερο θαῦμα τῶν αἰώνων. Πῶς δώδεκα ἀγράμματοι ἄνθρωποι νίκησαν τούς σοφούς καί φιλοσόφους τοῦ ἀρχαίου κόσμου; Πῶς οἱ ἀγράμματοι ἔγιναν πάνσοφοι; Πῶς οἱ ἀδύνατοι ἔγιναν…
19 Ιουν 2024
  «ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» «Ἐάν τίς διψᾶ ἐρχέσθω πρός μέ καί πινέτω». Μέ αὐτά τά λόγια ἀρχίζει ὁ Κύριος τήν ὁμιλία του πού κατά τήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἀπηύθυνε πρός τούς Ἰουδαίους τήν τελευταία μέρα τῆς μεγάλης ἑορτῆς…
12 Ιουν 2024
  «Η ΕΝΟΠΟΙΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ»        Ἡ περικοπή πού διαβάζεται σήμερα, Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀποτελεῖ μέρος τῆς «Ἀρχιερατικῆς προσευχῆς» τοῦ Κυρίου, τῆς προσευχῆς δηλαδή πού ἀπηύθυνε ὁ Χριστός πρός τόν Θεό Πατέρα λίγο…
05 Ιουν 2024
  «Η ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»        Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ εἶναι αὐτή πού μᾶς ἀφηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στή σημερινή Εὐαγγελική περικοπή.        Ἡ ἀπόδοση τοῦ φωτός στούς τυφλούς, πέραν τῆς ἀποδεικτικῆς σημασίας της γιά τήν μεσσιανική ἰδιότητα…
29 Μάι 2024
   «ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ»        Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη μᾶς παρουσιάζει τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος διερχόταν μὲ τοὺς μαθητὲς ἀπὸ τὴ Σαμάρεια, νὰ συζητᾶ στὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, μὲ μία Σαμαρείτιδα γυναῖκα καὶ μάλιστα μὲ γυναῖκα,…
22 Μάι 2024
   «Ο ΛΥΤΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»   Τὸ παράπονο τοῦ ἐπὶ 38 χρόνια παραλύτου γιὰ τὸν ὁποῖο κάνει λόγο ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή εἶναι πράγματι συγκλονιστικό: «Δὲν ἔχω ἄνθρωπο νὰ μὲ βάλει μέσα στὴν δεξαμενή, ὅταν ταράζεται τὸ νερό». Εἶναι…
15 Μάι 2024
  «Η ΠΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΘΑΡΡΟΣ»             Τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων ἀφηγεῖται δύο γεγονότα, τὸν ἐνταφιασμὸ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν ἐπίσκεψη τῶν Μυροφόρων γυναικῶν στὸν κενό τάφο. Ὁ ἐνταφιασμὸς εἶναι ἡ τελευταία πράξη…
08 Μάι 2024
  «Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»             Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως ἐπειδή ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος, δέν περιγράφεται ἀπό κανέναν Εὐαγγελιστή. Ὅλες οἱ σχετικές εὐαγγελικές διηγήσεις ἀναφέρουν τούς μάρτυρες πού εἶδαν τόν Ἀναστημένο Χριστό ἤ πού ἐπισκέφθηκαν τόν κενό…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/immaroni/public_html/templates/shaper_newsplus/html/com_k2/templates/ja_wall_blog/category.php on line 248

Σελίδα 1 από 31