Διοίκηση

Α´. Διοίκησις

῞Εδρα Κομοτηνή. Διεύθυνσις Πλατεῖα Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου 7 ,Τ.Θ. 306 Τ.Κ. 69100.

Τηλεφωνικόν Κέντρον 2531022642.

Τηλεομοιότυπον Μητροπολίτου (fax) 2531083396.

Τηλεομοιότυπον Γραφείων (fax) 2531023439.

Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομεῖον (email): immkom@otenet.gr

Ἱστοσελίς Διαδικτύου: immaroniaskomotinis.gr

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτ. Δημήτριος Βασιλειάδης

᾿Ιδιαίτερον Γραφεῖον Σεβασμιωτάτου: Πρωτ. Χρυσοβαλάντης Δήμου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
1. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ : Πρωτ. Γεώργιος Παπαβέργος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 1)Αρχ.θεωδορίδης Χρύσανθος
2) Πρωτ. Τρέσαλος Δημήτριος
3) κ. Γεώργιος Κυμπαρίδης
4)Επαμεινώδας Αδαμακόπουλος
5) κ. Γεώργιος Μαρινίδης
6) κ. Ιωάννης Σαλούπης
2.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 1) Αρχ.Οικουμένιος Μαρκόπουλος
2)Πρωτ.Κολιούσης Σταύρος
ΑΝΑΠΛ/ΚΑ ΜΕΛΗ :  1)Πρεσβ,Ιωάννης Τέρσης
 2)Πρεσβ.Νεκτάριος Ππαπαλεξίου
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ : 1)Πρεσβ.Γεώργιος Ππαπαβέργος
2) Πρωτ. Κωνσταντίνος Τσουλιάγας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΑΜΟΥ – ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ: 1) Πρωτ.Χρυσοβαλάντης Δήμου
2) κ.Ιωάννης Μεθυμάκης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-ΥΠ/ΝΟΣ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.: Πρωτ. Παρασκευάς Παρθένης
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ : κ. Χρήστος Οικονόμου
ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ : Πρωτ. Χρυσοβαλάντης Δήμου  κ. Ιωάννης Θερμός
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ :
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΚΛ. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ: κ. Μπαμπίδου Βασιλική
ΟΔΗΓΟΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ : κ. Χαρίλαος Παπαδόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ : κ. Χρήστος Οικονόμου