ΕΝΟΡΙΕΣ

  •  σκιτσα εκκλησιας Διεύθυνση: Κομοτηνή 69100
    Τηλέφωνο:   2531037179
    Εφημέριος: Αρχ. π. Γρηγόριος Βουλγαρέλης , Πρωτ. Αθανάσιος Σοφίδης