Ραδιόφωνο

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 24ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ   Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.   Παντελεήμων εὐρέθη στις ἐγκαταστάσεις τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς   Μητροπόλεως ὅπου λειτουργεῖ ὁ Ραδιοφωνικός Σταθμός Αὐτῆς καί   ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ, μετά τήν ὁποῖαν εὐχήθηκε   καταλλήλως καί εὐχαρίστησε τούς ἐθελοντές συνεργάτες τοῦ   Σταθμοῦ, οἱ ὁποῖοι συμβάλλουν, ὥστε νά ἐκπέμπεται ἡ ἄλλη   φωνή, ἡ φωνή τῆς ἀληθείας στά Ραδιοκύματα.