Εκκλησιαστικό Μουσείο

Πληροφορίες

Πληροφορίες

 

Ημέρες

Ώρες

Τρίτη

10.30-13.00

Τετάρτη

17.00-20.00

Πέμπτη

10.30-13.00

Παρασκευή

17.00-20.00

Σάββατο

10.00 - 13.30

Κυριακή

10.30-13.00