30 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Σήμερα Πέμπτη, 30-9-2021, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τὸ 3ο Δημοτικό Σχολεῖο Κομοτηνῆς καὶ παρευρέθηκε στὴν προγραμματισμένη ἐθελοντική αἱμοδοσία ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ σχολείου ἀπό τοὺς Συλλόγους τῶν Διδασκάλων καὶ τῶν Γονέων καὶ Κηδεμόνων τοῦ σχολείου, μὲ σκοπό τὴν εὐαισθητοποίηση τῶν παιδιῶν σὲ θέματα ἀλλυλεγγύης καὶ προσφορᾶς.

            Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπευλόγησε καὶ συνεχάρη τοὺς διδασκάλους καὶ τοὺς γονεῖς γιὰ τὴν πρωτοβουλία αὐτή καὶ στὸ λογίδριό του ἐξῆρε τὴν σημασία τοῦ ἐθελοντισμοῦ καὶ τῆς προσφορᾶς, τονίζοντας ὅτι ἡ ἀληθινή πίστη στὸν Χριστό στηρίζεται στὴν ἀγάπη καὶ τὴν προσφορά πρὸς τὸν συνάνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει ποικίλες δυσκολίες.

            Τέλος, ὡς συμβολική κίνηση καὶ στήριξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴν προσπάθεια αὐτή τῶν Συλλόγων τῶν Διδασκάλων καὶ τῶν Γονέων καὶ Κηδεμόνων τοῦ σχολείου, ὁ ἐκκλησιαστικός ὑπάλληλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Χρῆστος Οἰκονόμου προσέφερε μία μονάδα αἵματος.

Έκθεση εικόνων