01 Νοεμβρίου 2021

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τήν Παρασκευή, 29-10-2021, καὶ ἐν ὄψει τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Ἀποταμιεύσεως, ἡ ὁποία ἀνακηρύχθηκε ἡ 31η Ὀκτωβρίου ἑκάστου ἔτους, στούς δύο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκαν εἰδικές δραστηριότητες, μέσῳ τῶν ὁποίων τὰ μικρά παιδιά γνώρισαν τὶς ἀξίες καὶ τὴν σημασία τῆς Ἀποταμίευσης, ὅπως καὶ τὴν δυνατότητα παροχῆς βοήθειας σὲ οἰκονομικά ἀσθενείς συνανθρώπους μας μέσω αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως