01 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

 

Ἀνακοινώνεται, ὅτι ἐν ὂψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τῆς Ἐπιφανείας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, καὶ γιὰ τὴν κατάλληλη προετοιμασία τῶν πιστῶν, ὁ π. Φιλήμων, ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θά ἐξομολογεῖ στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς ἀπό τὴν Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 ἕως καὶ τὴν Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥρες ἀπό 9:00 ἕως 12:00 πρωϊνές καὶ ἀπό 16:00 ἕως 18:00 ἀπογευματινές. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως