21 Φεβρουαρίου 2022

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΜΚΕ «ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ» κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΥΓΟΥΛΑ ΣΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ

 

Τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 21ης Φεβρουαρίου 2022, ὁ Πρόεδρος τῆς Α.Μ.Κ.Ε. «Μὲ ἄλλα Μάτια» κ. Εὐάγγελος Αὐγουλᾶς ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατο στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τὸν ἐνημέρωσε γιὰ τοὺς σκοπούς καὶ τὶς δραστηριότητες τῆς μὴ κερδοσκοπικῆς ἑταιρείας καὶ ζήτησε τὴν εὐχή του γιὰ τὴν εὐόδωση τοῦ ἔργου της.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως τὸν κ. Εὐάγγελο Αὐγουλᾶ, εὐχήθηκε κάθε εὐλογία τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίτευξη τῶν εὐγενῶν σκοπῶν τῆς Ἑταιρείας καὶ τοῦ προσέφερε ἀντίτυπα τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.