12 Μαϊος 2022

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ –ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

 

Μὲ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ξεκίνησε τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 12ης Μαΐου ἐ.ἒ., στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς, τὸ ἐπιμορφωτικὸ πρόγραμμα: «Ὀργάνωση καί Διοίκηση Ἐνορίας – Προσφορά πρός τόν ἂνθρωπο»,, ποὺ ὑλοποιεῖται ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας, στό πλαίσιο τῆς συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προγράμματα Διὰ Βίου Μάθησης τοῦ Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ τῆς Ἐκκλησίας – Ἀνάπτυξη Ἀνοιχτῶν Διαδικτυακῶν Μαθημάτων» (κώδικος ΟΠΣ 5073422) τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ προγράμματος: «Ἀνάπτυξη Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ, Ἐκπαίδευση καὶ Διὰ Βίου Μάθησῃ 2014-2020», στὸ ὁποῖο θά διδάξουν Καθηγητές Πανεπιστημίου καί Θεολόγοι.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καλωσόρισε τὸν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη Θεολόγο Ἀλεξανδράκη, ἀναπληρωτὴ διευθυντὴ τοῦ Ι.Π.Ε, τόνισε τὴν σπουδαιότητα τῶν σεμιναρίων γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως καὶ ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο Β’, πρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ι.Π.Ε. 

Στή συνέχεια, τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀλεξανδράκης, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ μετέφερε τὶς εὐχὲς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιά τή συνεργασία μὲ τὸ Ι.Π.Ε. καὶ τή δυνατότητα που προσφέρει στούς κληρικοὺς μέσῳ τῆς διὰ βίου μάθησης καὶ ἐκπαίδευσης, νά ἐπιμορφωθοῦν καὶ να ἐνισχυθοῦν στήν ἀντιμετώπιση τῶν πρακτικῶν θεμάτων τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς.

Εὐχαρίστησε ἐπίσης τὸν συντονιστὴ τοῦ προγράμματος για τὴν ἂριστη συνεργασία καὶ τή βοήθειᾳ στήν ὀργάνωση τοῦ προγράμματος, μὲ τις εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου καί μίλησε γιά τὸ ἀντικείμενο τοῦ ἐν λόγῳ προγράμματος.

Τέλος, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἐπιμορφωτικῶν συναντήσεων, θὰ πραγματοποιηθεῖ ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ προγράμματος καὶ ἡ προβλεπόμενη διαδικασία ἀξιολόγησης.