17 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΛΕΣΗ ΙΕΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἀνακοινώνει, ὅτι κατά τὴν περίοδο τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων τελεῖται Ἱερό Σαραντα­λείτουργο στοὺς Ἱερούς Ναούς :

  • Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς
  • Ἁγίας Βαρβάρας Κομοτηνῆς
  • Ἁγίου Δημητρίου Ὑφαντῶν καὶ
  • Προφήτου Ἠλιού Παλλαδίου.