17 Νοεμβρίου 2022

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Ἡ 20ή Νοεμβρίου κάθε ἔτους ἔχει καθιερωθεῖ ὡς ἡ Παγκόσμια Ἡμέρα γιά τὰ Δικαιώματα τῶν Παιδιῶν.

Τὰ παιδιὰ τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-λεώς μας ἄκουσαν καί ἒμαθαν ἀπὸ τὶς δασκάλες τους, πως ὅλα τὰ παιδιά, σὲ ὅποιο μέρος τῆς γῆς κι ἂν ζοῦν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ φυλή, τή γλῶσσα που μιλοῦν, τή θρησκεία, τὸ φύλο τους, ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα στή ζωή, στή μάθηση, στήν ἀσφάλεια, στήν τροφή, στή θεραπεία ἀπὸ κάθε εἴδους ἀσθένειες.