11 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 

Σήμερα Δευτέρα, 11η Σεπτεμβρίου 2023, ἐπίσημη ἔναρξη τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους 2023-2024, ἐτελέσθη ὁ Ἁγιασμός εἰς ἅπαντα τὰ Σχολεῖα τῆς Α΄θμίου καὶ Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας.

Ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ εἰς τό 1ον καὶ 8ον Δημοτικόν Σχολεῖον Κομοτηνῆς, εἰς τὸ Δημοτικόν Σχολεῖον τοῦ Κοσμίου καὶ εἰς τὸ 4ο Γυμνάσιον Κομοτηνῆς.

Ἀπηύθυνε δε ἐγκάρδιον μήνυμα συμπαραστάσεως τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς εἰς τόν ἀγῶνα τῶν νέων γιά τήν ἀπόκτηση τῆς γνώσης καὶ εὐχήθηκε πατρικῶς στοὺς μαθητές, τοὺς διδασκάλους καὶ τοὺς γονεῖς.

 

πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες φωτογραφίες