08 Δεκεμβρίου 2023

ΕΟΡΤΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

Τήν Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος παρέστη στήν «Ἐόρτιον Συμφωνία Βυζαντινῆς Μουσικῆς», τό ὁποίο ἔλαβε χώρα στό άμφιθέατρο τοῦ Ἰδρύματος Παπανικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφού προλόγισε τήν ἐκδήλωση, εὐχήθηκε καταλλήλως διά τήν πρό θυρῶν μεγάλη ἐορτή τῶν Χριστουγέννων.