29 Ιανουαρίου 2024

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 

 

Τήν ἑσπέραν τῆς Δευτέρας, 29ης Ἰανουαρίου ἐ.ἒ., παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὁ Σεβασμιώτατος παρέστη στὴν ἐκδήλωση ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν προστατῶν τῆς Παιδείας τοῦ Γένους μας, πού πραγματοποιήθηκε στὴν αἴθουσα τοῦ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κομοτηνῆς, κατά τήν ὁποία ὁ ὁμιλητής συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός κ. Κωνσταντῖνος Τρυπίδης, ἀνέπτυξε διεξοδικά τό θέμα: «Παιδεία καὶ Ἀγωγή τῶν νέων κατά τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες».

 Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του, τόνισε τή σύνδεση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, μέ τά Ἑλληνικά Γράμματα, τήν πολιτιστική τους ἀκτινοβολία καί τήν ἀξία τῆς μνήμης τῶν συγκεκριμένων Ἁγίων, στούς Ἐκπαιδευτικούς καί στούς μαθητές μας.

Στὴν ἐκδήλωση αὐτή, ἡ Ἱερά Μητρόπολη τίμησε τὸν συνταξιοῦχο Ἐκπαιδευτικό Α΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως Ροδόπης, κ. Γεώργιον Παπαγεωργίου β. τὴ συνταξιοῦχον Ἐκπαιδευτικόν Α΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως Ροδόπης κα. Χρυσούλα Κατρανίτσα, γ. τὸν συνταξιοῦχον Ἐκπαιδευτικόν Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως κ. Εὐστράτιον Λαμπρινίδην καὶ δ. τὴ συνταξιοῦχον Ἐκπαιδευτικόν Β΄θμίου Ἐκπαιδεύσεως Ροδόπης κα. Ἄννα Λαδοπούλου.

 

πατήστε ΕΔΩ γιά περισσότερες φωτογραφίες

 

Μ Η Ν Υ Μ Α

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

κ. Παντελεήμονος

στὴν ἐκδήλωση τιμῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Κομοτηνή, 30 Ἰανουαρίου 2024

 

 

Ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πέραν τῆς αὐτονόητης λειτουργικῆς σπουδαιότητός καὶ τῆς παιδευτικῆς της ἀπεύθυνσης σέ ὅσους συμπεριλαμβάνουμε μὲ τὴν φράση «πνευματικός κόσμος», σημασιολογεῖ ἐπιπλέον - κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη - τὴν ὀρθὴ τοποθέτηση τῶν τιμωμένων Ἁγίων ἀλλὰ καὶ κάθε τίμιου μέλους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔναντι τοῦ πολλαπλῶς προβαλλόμενου καὶ διαφημιζόμενου δικαιωματικοῦ λόγου τῆς ἐποχῆς μας.

Ἐνῶ ὁ νεωτερικὸς ἄνθρωπος ἑστιάζει διαρκῶς στὴν προβολὴ προσωπικῶν αἰτημάτων, τὰ ὁποῖα ἐπιθυμεῖ νὰ προσλάβουν νομιμοποιητικὴ βάση, προκειμένου νὰ πετύχει τὴν ἀτομική του εὐδαιμονία, οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες προβάλλουν μὲ τὴν βιωτὴ τους ἄλλην ὁδὸ πρὸς ἐπίτευξη τοῦ εὐλογημένου στόχου τῆς εὐδαιμονίας.

Ἐμπνέονται ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ αἴτημα νὰ διδαχθοῦν καὶ νὰ διδάξουν τὰ δίκαια, τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ. Τὸ ἀκοῦμε συχνὰ καὶ στὴν ὑμνολογικὴ φράση «εὐλογητὸς εἰ Κύριε, δίδαξόν μὲ τὰ δικαιώματα σου». Στὰ κείμενα τους βλέπουμε νὰ ἑστιάζουν σὲ δικαιώματα τοῦ συνόλου, ὡς πρὸς τὴν ἁγιότητα, τὴ μόρφωση, τὴν ἀλήθεια, τὴν ἐλευθερία. Ἀντιλαμβάνονται ὡς κοινὸ ἄθλημα  τὸν ἀγῶνα γιὰ ἕνα καλύτερο παρὸν καὶ μέλλον. Εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Οἱ ἅγιοι διαρκῶς ἀποδεικνύουν ὅτι, ὅπου ἐμπεδώνονται τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ, εὐδαιμονεῖ τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ ἡ κοινωνία τῶν πολιτῶν.

Ἀπό βάθους καρδίας εὔχομαι, σύντρεις οἱ Ἅγιοι Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, νὰ ἐμπνέουν διαρκῶς τὴ ζωή μας στὴν προοπτικὴ νὰ συνταυτιστοῦν τὰ δικαιώματα ποὺ ἐμεῖς θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἄξια μὲ τὰ δικαιώματα τὰ ὁποῖα  ὁ Θεός μᾶς δίνει ὡς πρόταση ζωῆς.