20 Μαρτίου 2024

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

Τό Σάββατο τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 23η Μαρτίου 2024, κατά τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν ἀνάμνηση τοῦ «διά κολλύβων θαύματος» τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ὁ Σεβασμι­ώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Κοιμητηριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Κομοτηνῆς καὶ προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν διατελεσάντων Δημάρχων Κομοτηνῆς, ὃπως καί ὃλων τῶν κεκοιμημένων κατοίκων τῆς πόλεως στό Κοιμητήριο τῆς Κομοτηνῆς.