29 Μαρτίου 2024

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

 

Μέ τά δέντρα νά ἀρχίζουν ἤδη νά βγάζουν τά πρῶτα τους μπουμπούκια καί τόν ἣλιο ν΄ ἀρχίζει νά ζεσταίνει ὃλη τή φύση, μπαίνουμε στήν ἐποχή τῆς Ἂνοιξης. Αὐτήν τήν ἐποχή γνώρισαν τά παιδιά τῶν Βρεφονηπιακῶν Σταθμῶν μας, μέσα ἀπό παιχνίδια κατασκευές καί διάφορες δραστηριότητες.